Anu Kortelainen

Työnohjaus

Työnohjaajana työskentelen voimavarakeskeisen viitekehyksen mukaan, ja työnohjausprosessi perustuu avoimeen dialogiin työnohjattavan kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia työhön ja asiakassuhteisiin tarkastelemalla työtä, työrooleja ja kohtaamistapoja.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen menetelmiin kuuluu keskeisenä dialogisuuden lisäksi reflektiivisyyden ja narratiivisuuden hyödyntäminen kokemusten tarkastelussa. Työnohjausprosessi perustuu ohjattavan lähtökohdista nousevaan työskentelyyn, ja tavoitteena on mm. ohjattavan toimijuuden vahvistuminen työroolissa, voimautuminen ja inspiroituminen!

 Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.