Anu Kortelainen

Työnohjaus

Työnohjaajana työskentelen voimavarakeskeisen viitekehyksen mukaan. Työnohjausprosessi perustuu avoimeen dialogiin työnohjattavan kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia työhön ja asiakassuhteisiin tarkastelemalla työtä, työrooleja ja kohtaamistapoja.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen menetelmiin kuuluu keskeisenä dialogisuuden lisäksi mm. reflektiivisyys ja narratiivisuus. Työnohjausprosessi perustuu ohjattavan lähtökohdista nousevaan työskentelyyn. Tavoitteena on ohjattavan toimijuuden vahvistuminen työroolissa.

Olen aloittanut työnohjaajaopinnot vuoden 2017 alussa. Opiskelen Kuopiossa Snellman kesäyliopiston ja Dialogic Oy:n järjestämässä koulutuksessa 2017-2019.

Olen jo aiemmin perehtynyt voimavarakeskeiseen ja dialogiseen työtapaan 2015-2016 Dialogic Oy:n koulutuksessa Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö puheterapeuteille. Sovellan tätä viitekehystä myös puheterapiatyössä.

Voin aloittaa uusia työnohjauksia joustavasti sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!