Puheterapia Sanaset Oy

Puheterapia Sanaset tarjoaa laadukkaita puheterapiapalveluja lapsille, joilla on erilaisia puheen ja kielen tai vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksia. Asiakkaanamme ovat pääasiassa KELA:n kuntoutuspäätöksen saaneet lapset, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös kuntien ja kuntayhtymien maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Puheterapia Sanasten puheterapeuteille on tärkeää kasvaa ja kehittyä puheterapeutin roolissa. Tätä tukevat kouluttautuminen, sekä työn kautta, erilaisissa vuorovaikutussuhteissa oppiminen.

Puheterapia Sanasten puheterapeutit ovat perehtyneet lastenneurologisten puheen- ja kielen sekä kommunikaation häiriöiden kuntoutukseen. Vahvaa erityisosaamista on mm. AAC-menetelmien (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät), erityisesti kuvakommunikaation käytössä, sekä puheen ja syömisen motoriikan vaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Hyödynnämme motoristen puhevaikeuksien ja syömisongelmien kuntoutuksessa mm. OPT-menetelmää (Oral Placement Therapy).

Toiminta-ajatus

Puheterapia Sanasissa puheterapeuteille on tärkeää avoin vuorovaikutus lapsen lähiympäristön aikuisten kanssa (perhe, päiväkodin ja koulun henkilöt) sekä yhteistyö kuntoutusta suunnittelevien ja järjestävien henkilöiden kanssa. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasta ja perhettä kunnioittava työskentely ja sitoutuminen tavoitteelliseen kuntoutukseen. Ajatuksenamme on, että puheterapia on yhteistyöprosessi puheterapeutin, lapsen ja lapsen lähiaikuisten kesken. Olennaista on, että lapsen lähiaikuiset työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puheterapeutti auttaa ammattilaisena kehitystavoitteiden asettelussa, harjoittelutapojen etsimisessä, sekä syntyvien taitojen ja muutosten siirtymisessä arkeen. 

Arvostamme Puheterapia Sanasissa työntekijöiden työhyvinvointia, jota tukee mm. säännöllinen työnohjaus. 

Toimintaamme määrittää KELA:n avoterapiastandardi ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä säätelevä laki.

Ajankohtaista

 

Yhteystiedot

Puheterapia Sanaset Oy
Kauppakatu 23 A 2
87100 Kajaani

Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM  Toimitusjohtaja Työnohjaajaopiskelija

040 7027505 anu.kortelainen@sanaset.net

Maijaliisa Mikkonen Puheterapeutti, FM                   Sairaanhoitaja, AMK     

040 5217050 maijaliisa.mikkonen@sanaset.net