Puheterapia Sanaset

Puheterapia Sanaset on kainuulainen yritys, joka tarjoaa laadukkaita puheterapiapalveluja. Kuntoutamme asiakkaita, joilla on erilaisia puheen, kielen tai vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksia. Puheterapiaan voi hakeutua KELA:n kuntoutuspäätöksellä tai omakustanteisesti.

Puheterapia Sanasten puheterapeuteille on tärkeää kehittyä puheterapeutin roolissa. Tätä tukevat kouluttautuminen, sekä työn kautta, erilaisissa vuorovaikutussuhteissa oppiminen.

Puheterapia Sanasten puheterapeutit ovat perehtyneet neurologisten puheen- ja kielen sekä kommunikaation häiriöiden kuntoutukseen. Vahvaa erityisosaamista on mm. AAC-menetelmien (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät), erityisesti kuvakommunikaation käytössä, sekä puheen ja syömisen motoriikan vaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Hyödynnämme motoristen puhevaikeuksien ja syömisongelmien kuntoutuksessa mm. OPT-menetelmää (Oral Placement Therapy).

Toiminta-ajatus

Puheterapia Sanasissa puheterapeuteille on tärkeää avoin vuorovaikutus asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa (perhe, päiväkodin ja koulun henkilöt) sekä yhteistyö kuntoutusta suunnittelevien ja järjestävien henkilöiden kanssa. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on asiakasta ja hänen lähipiiriään kunnioittava työskentely ja sitoutuminen tavoitteelliseen kuntoutukseen. Ajatuksenamme on, että puheterapia on yhteistyöprosessi puheterapeutin, asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kesken. Olennaista on, että kaikki kuntoutusverkoston henkilöt työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puheterapeutti auttaa ammattilaisena kehitystavoitteiden asettelussa, harjoittelutapojen etsimisessä, sekä syntyvien taitojen ja muutosten siirtymisessä arkeen. 

Arvostamme Puheterapia Sanasissa työntekijöiden työhyvinvointia, jota tukee mm. säännöllinen työnohjaus. 

Toimintaamme määrittää KELA:n avoterapiastandardi ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä säätelevä laki.

Ajankohtaista

Terapiapaikkoja vapaana!

Kysy lisää!

Toteutamme puheterapiaa, vanhempien ohjausta sekä työnohjausta myös etäyhteyden kautta. 

Yhteystiedot

Sanaset Oy

Kauppakatu 23 A 2
87100 Kajaani

Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM
Toimitusjohtaja Työnohjaajaopiskelija

040 7027505 anu.kortelainen@sanaset.net

Maijaliisa Mikkonen Puheterapeutti, FM                   Sairaanhoitaja, AMK     

040 5217050 maijaliisa.mikkonen@sanaset.net