Sanaset Oy

Sanaset Oy on kainuulainen yritys, joka tarjoaa laadukkaita puheterapiapalveluja. Kuntoutamme asiakkaita, joilla on erilaisia puheen, kielen tai vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksia. Puheterapiaan voi hakeutua KELA:n kuntoutuspäätöksellä tai omakustanteisesti. Puheterapia voi toteutua myös etäyhteyden kautta. 

Tarjoamme myös lyhyitä arvointikokonaisuuksia puheen- ja kielentaitojen kartoittamiseksi.

Puheterapia Sanasten puheterapeuteille on tärkeää kehittyä puheterapeutin roolissa. Tätä tukevat kouluttautuminen, sekä työn kautta, erilaisissa vuorovaikutussuhteissa oppiminen. sekä työnohjaus.

Puheterapeuttimme ovat perehtyneet neurologisten puheen- ja kielen sekä kommunikaation häiriöiden kuntoutukseen. Vahvaa erityisosaamista on mm. AAC-menetelmien (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät), erityisesti kuvakommunikaation käytössä, sekä puheen ja syömisen motoriikan vaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Hyödynnämme motoristen puhevaikeuksien ja syömisongelmien kuntoutuksessa mm. OPT-menetelmää (Oral Placement Therapy).

Toiminta-ajatus

Puheterapia Sanasissa puheterapeuteille on tärkeää avoin vuorovaikutus asiakkaan lähiympäristön ihmisten kanssa (perhe, päiväkodin ja koulun henkilöt) sekä yhteistyö kuntoutusta suunnittelevien ja järjestävien henkilöiden kanssa. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on asiakasta ja hänen lähipiiriään kunnioittava työskentely ja sitoutuminen tavoitteelliseen kuntoutukseen. Ajatuksenamme on, että puheterapia on yhteistyöprosessi puheterapeutin, asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kesken. Olennaista on, että kaikki kuntoutusverkoston henkilöt työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puheterapeutti auttaa ammattilaisena kehitystavoitteiden asettelussa, harjoittelutapojen etsimisessä, sekä syntyvien taitojen ja muutosten siirtymisessä arkeen. 

Yhteystiedot

Sanaset Oy                      Ahtelantie 3 A                                  87200 Kajaani                                  
 •                              
  • *Anu Kortelainen
  • Puheterapeutti, FM
  • Toimitusjohtaja
  • Työnohjaaja (Story)
  040 7027505 anu.kortelainen@sanaset.net  
 • *Maijaliisa Mikkonen Puheterapeutti, FM                   Sairaanhoitaja, AMK
 • 040 5217050 maijaliisa.mikkonen@sanaset.net